Březen 2017

Taxco de Alarcón

30. března 2017 v 20:46 | Demorales
Taxco nebo Taxco de Alarcón, jak zní celý jeho název, je příkladem města adaptovaného na přirozený terén místa, kde se nachází. Rozkládá se převážně na kopci Atache s nadmořskou výškou 1752 metrů nad úrovní moře, ve střední části horského pásma Západní Sierry Madre na okraji Transversální neosopečné osy. Situovaný na severu státu Guerrero, leží 170 km jihozápadně do hlavního města Mexika, 36 km od nížinné Igualy a 125 km od Chilpancinga, hlavního města státu Guerrero.

Stát Guerrero má sám o sobě zajímavý název. Guerrero ve španělštině znamená bojovník a traduje se, že i název stát dostal podle nepodrobitelných kmenů, kteří úspěšně vzorovali jak aztéckému impériu, tak i později španělským dobyvatelům.

Taxco bylo již od nepaměti místem, kde se těžil cín, stříbro a zlato. Původní vesnice, v aztéckém jazyce nahuátlu nazývaná Tlachco, neboli "místo, kde se hrají míčové hry", se nacházela asi 10km na jih v místě, které je dnes známé jako Staré Taxco (Taxco el Viejo). Ve dvactých létech 16. století první španělští dobyvatelé poměrně brzy zjistili důležitost tohoto místa a začali v okolních horách otevírat doly. Místní indiáni Tlahuicas totiž odváděli aztéckému vládci Moctezumovi desátky v podobě cínových plátků. Cortézovi se cín náramně hodil, smíchaný s mědí byl určen na výrobu kanonů. Ale španělé také věděli, že kde se nachází cín, jsou i další kovy mezi nimi i stříbro a zlato. Proto v roce 1522 Cortézovi vojáci zabrali místní důl zvaný Králův šašek (El Socarón del Rey). Tím začíná obydlování Bermechského vrchu a vznik dnešního Taxka, který se datuje k roku 1528 pod názvem Nové Taxco (Taxco el Nuevo).
Vedle dolu Králův šašek (El Socarón del Rey) začali španělé otevírat další doly v místech, kde nacházeli hledané kovy. V místech těchto dolů začala vznikat první osídlení, která se později začala propojovat. Každá z těchto osídlení se časem měnila v městské čtvrti, každá s vlastním kostelem, který mnohdy dal čtvrti i název. Tato zprvu oddělená osídlení byla vzájemně propojena silnicí, která byla v počátcích své existence zvaná Královská cesta (Camino Real) a spojovala Taxco s hlavním městem Mexikem. Od této silnice, dnes nazývané Ulice Benita Juáreze (Calle Benito Juárez) se město postupně rozvíjelo oběma směry nahoru i dolů, z kopce i do kopce, přizpůsobujíc se členitému terénu. Těžká dostupnost tohoto horského města pomohla zachovat jeho historickou a architektonickou jedinečnost až do počátku 20. století. V roce 1927 byla inaugurována silnice spojující Mexiko s Acapulkem, jejíž část tvořila původní Královská cesta vedoucí do Taxka. Propojení středu republiky s pobřežím přivedlo do Taxka větší množství turistů, z nichž mnozí se zde usadili na trvalo a významně ovlivnili tvář a historii města

Taxco je pitoreskní městečko, které se svými mnohdy velmi strmými uličkami šplhá do kopce a padá do údolí. Ulice jsou nepravidelné, dlážděné tmavým a zdobené bílým mramorem, tvoříc tak různé obrazce a zodiakové symboly. Centrem města je Bordovo náměstí (Plaza Borda) obyvately nazývané, stejně jako centrální náměstí i v ostatních latinskoamerických městech, Zócalo. Na severu náměstí stojí monstrózní Bordův dům (Casa Borda), jedna z nejstarších budov města sloužící nyní jako kulturní centrum. Na východní straně Zócala se rozkládá kostel Svaté Prisky a Svatého Sebastiana. Barokní stavba z růžového kamene postavená v 18. století je největším kostelem města a dominantou viditelnou ze všech stran. Za kostelem Svaté Prisky je muzeum Williama Spratlinga, které obsahuje víc jak 200 archeologických a stříbrařských artefaktů z osobní sbírky tohoto významného Tazkenského přistěhovalce.
Humboltův dům (Casa Humbolt) hostí sbírku koloniálního umění, mnohé exponáty vlastnil sám José Borda.
Na severní straně města se rozkládá Ex Hacienda del Chorillo, pojmenovaná podle blízkého vodopádu. Hacienda byla postavená přímo Cortézovými vojáky a je nejstarší budovou v městě. Zde byly počátky španělské těžby cínu a stříbra, který Taxco proslavil. Část jejího akvaduktu z roku 1534 je stále udržována a tvoří jakousi vstupní bránu při příjezdu do města ve směru od hlavního města.
Za Ex Haciendou se nachází místní lanovka, která vede až na vrchol protiležícího Monte Taxca ke stejnojmenému hotelu. Za hotelem se nachází golfové hřiště a bývalá přistávací dráha, která byla ve snaze zabránit leteckému pašování drog vojsky vytrhána. Její zbytky dodnes zejí jako otevřená rána na konci jemně zeleného golfového trávníku.

V roce 2002 byl nad městem vztyčen pětimetrový Kristus, který svýma roztaženýma rukama objímá a chrání celé město.

10 km od Taxca se nachází původní osada Staré Taxco (Taxco el Viejo), kterému dnes dominují rozsáhlé ranče, Ranč Williama Spratlinga a Castillův ranč, oba otevřené turistům dychtícím po divoké přírodě, koloniálním umění a historii stříbrařské tradice regionu.

Taxco de Alarcón bylo národní vládou prohlášeno v roce 1993 "Zónou historických památek". Kostel Svaté Prisky a Svatého Sebastiana byl v roce 2001 vyhlášen "Kulturní památkou UNESCA" a konečně v roce 2002 bylo celé Taxco Ministerstvem pro turismus vyhlášeno "Magickým místem".

_____________________________________________________
Použité prameny:
Městská a morfologická analýza Taxka de Alarcón, Gro. (Análisis urbano y morfológico de Taxco de Alarcón, Gro.) z roku 2012 od autorů Andrea Babini Baan, Osbelia Alcaraz Morales, Jesús Hernández Torres, Agustín Carlos Salgado Galarza

Taxco

23. března 2017 v 20:33 | Demorales
Do Taxca mě spíš jak toulavé boty dostrkal sám osud, toto horské městečko totiž nebylo ani cílem mé cesty ani jednou z plánovaných zastávek.
Kodrcavou cestu autobusem mezi nížinnou Igualou a mnohem výše položeným Taxkem jsem strávila na záchodě. Ostré zatáčky v nepřetržitém stoupání byly pro můj žaludek nepřekonatelné, byly nejhorší z celého Mexika, a tohoto stavu jsem se nezbavila při žádné z mých cest v následujících čtyřech letech.
Vystoupila jsem z autobusu a stála v samém středu obrovského mraveniště. Přede mnou se zvedaly do výše někde oprýskané, jinde bíle obílené domy; poskládané jeden na druhém vršily se skoro až do nebes. Stále ještě slyším ten zvonivý ruch lidí pobíhajících v organizovaném chaosu, troubení aut jedno na druhé, výkřiky pouličních prodavačů, štěbetání všudypřítomných ptáků a kňučení pouličních psů, kteří se tu a tam připletli někomu pod nohy. Stála jsem tam v ranním slunci s krosnou na zádech a s údivem pozorovala nečekanou krásu tohoto koloniálního horského městečka. Zamilovala jsem se na první pohled, na první poslech, na první pocit.
Taxco na mě vždy působilo tak, jako by se v něm sbíhaly nitky z celého světa. Cesty, které přiváděly nekonečné davy lidí dychtících po neopakovatelných zážitcích, hlubokých přátelstvích a kreativním prostředí. A opravdu, ti, kteří sem přijeli, v mnoha případech zůstali natrvalo nebo se následně vraceli v pravidelných intervalích. Kosmopolitnost tohoto místa byla a je duchem, jenž je cítit v každém koutě, v každém domě i té nejužší a nejtmavší uličce. Ulice jsou dlážděné mramorem z nedalekých lomů, historické budovy pamatují první Cortésovy vojáky a jejich zdi tvoří kameny z rozebraných aztéckých pyramid. Za každým člověkem je nějaký příběh a já jsem vždy napjatě poslouchala vyprávění o lidech i těch dávno již mrtvých, kteří formovali toto město; účastnila jsem se filozofických debat v setmělých atriích restaurací i na terasách zalitých ranním sluncem s výhledem na vzdálené vrcholky hor, pozorovala divoké oslavy zpestřené barevnymi nočními ohňostroji a byla součástí setkání moderních umělců.
Taxco obejmulo svou přátelskou náručí každého, od prezidentů a politiků přes herce, zpěváky, malíře, sochaře a další přistěhovalce. Obejmulo i mě a tak, aby se příběhy dávno minulé neztratily v proudu času, rozhodla jsem se je zde zachytit v chronologickém pořadí. Ne vše, co zde uvedu musí být nutně 100% historicky správné, základem budou mé vzpomínky a vyprávění blízkých osob doplněné o veřejně dostupné informace. Chtěla bych se zde pokusit vytvořit obraz o místu, tak jak jej nosím v srdci. Snad se mi to podaří.